ความหมายเลขคู่มงคล

ความหมายเลขคู่มงคล

เบอร์มงคล

ความหมายเลขคู่มงคลในเบอร์โทรศัพท์ที่ควรใช้และไม่ควรใช้

S__1982528

01 ระทมขมขื่น (ห้ามมีเด็ดขาด)
02 ดาวคู่ใจอ่อน (ควรหลีกเลี่ยง)
03 การต่อสู้ (ควรหลีกเลี่ยง)
04 ดาวสี่สาร / พุทธ (ควรหลีกเลี่ยง)
05 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ดีพอใช้)
06 ดาวการเงิน / ศุกร์ (ควรหลีกเลี่ยง)
07 บาปเคราะห์ (ห้ามมีเด็ดขาด)
08 ลุ่มหลงมัวเมา (ห้ามมีเด็ดขาด)
09 ดาวพระเกตุหนุนนำ (ดีมาก)
10 มรสุมฉับพลัน (ห้ามมีเด็ดขาด)
11 ต้นดีปลายร้าย (ควรหลีกเลี่ยง)
12 มรสุมชีวิต (ควรหลีก เลี่ยง)
13 ชีวิตล้มเหลว (ห้ามมีเด็ดขาด)
14 ก้าวหน้า (ดีมาก)
15 โชคการเงิน (ดีมาก)
16 ความสุขุม (ดีพอใช้)
17 เจ้าระเบียบ (ดีพอใช้)
18 ผันแปร (ควรหลีกเลี่ยง)
19 โด่งดัง (ดีมาก )
20 ความทะเยอะทะยาน (ควรหลีกเลี่ยง)
21 ความแปรปรวน (ควรหลีกเลี่ยง)
22 เป็นมิตร (ดีพอใช้)
23 นิยมเชื่อมัน (ดีพอใช้)-ใช้ได้เฉพาะผู้หญิง 
24 มั่งคั่ง (ดีมาก)
25 มีความก้าวหน้า (ดีพอใช้)
26 มี เสน่ห์ทางคำพูด (ดีพอใช้)
27 ปัญหาการเงิน (ห้ามมีเด็ดขาด)
28 ใจใหญ่ใจกว้าง (ดีพอใช้)
29 จินตนาการสูง (ดีพอใช้)
30 ความผันผวน (ควรหลีกเลี่ยง)
31 ทุกข์อุปสรรค (ห้ามมีเด็ดขาด)
32 นิยมชื่น ชอบ (ดีพอใช้)-ใช้ได้เฉพาะผู้หญิง 
33 โมหะ (ห้ามมีเด็ดขาด)
34 ความขัดแย้ง (ควรหลีกเลี่ยง)
35 ความเข้มแข็ง (ดีพอใช้)
36 ชีวิตสมหวัง (ดีมาก)
37 ความสูญเสีย (ห้ามมีเด็ดขาด)
38 ลุ่มหลง (ควรหลีกเลี่ยง)
39 โชคการแข่งขัน (ดีพอใช้)
40 บุกเบิกบริหาร (ควรหลีกเลี่ยง)
41 มั่นคง (ดีมาก)
42 ดาวการเงิน (ดีมาก)
43 ขุ่นเคือง (ควรหลีกเลี่ยง)
44 ฝีปากดี (ดีมาก)
45 มหาโชค (ดีมาก)
46 ชีวิตสุขสบาย (ดีมาก)
47 เหนื่อยเปล่า (ควรหลีกเลี่ยง)
48 อบายมุข (ห้ามมีเด็ดขาด)
49 เทคโนโลยี (ดีพอใช้)
50 นักทูต (ดีพอใช้)
51 โชควาสนา (ดีมาก)
52 นารีอุปถัมภ์ (ดีพอใช้)
53 ความอดทน (ดีพอใช้)
54 ประสบโชค (ดีมาก)
55 เจริญมั่นคง (ดีมาก)
56 รุ่งเรื่อง (ดีมาก)
57 ดื้อรั้น (ควรหลีกเลี่ยง)
58 เห็นกงจักรเป็นดอกบัว(ห้ามใช้เด็ดขาด)
59สมบรูณ์พูนสุข (ดีมาก)
60 ช่วยเหลือสนับสนุน (ควรหลีกเลี่ยง)
61 รอบคอบ (ดีพอใช้)
62 ได้ดีเพราะปาก (ดีพอใช้)
63 สดชื่นแจ่มใส (ดีมาก)
64 ชีวิตราบรื่น (ดีมาก)
65 สมปรารถนา (ดีมาก )
66 เป็นที่รัก (ดีพอใช้)
67 ความตกต่ำ (ห้ามมีเด็ดขาด)
68 ความโลกีย์ (พอใช้)-ด้านทางโลกจะดีแต่ด้านศีลธรรมจะไม่ค่อยดีครับ 
69 การเงินสะพัด (ดีพอใช้)
70 ความเก็บกด (ห้ามมีเด็ดขาด)
71 จริงจัง (ดีพอใช้)
72 ปัญหาบริวาร ( ห้ามมีเด็ดขาด)
73 การสูญเสีย (ห้ามมีเด็ดขาด)
74 อุปสรรค (ควรหลีกเลี่ยง)
75 เจ้าทิฐิ (ควรหลีกเลี่ยง)
76 ความแตกแยก (ห้ามมีเด็ดขาด)
77 ความกดดัน (ห้ามมีเด็ดขาด)
78 บริวารมาก (ดีพอใช้ )
79 โภคทรัพย์ (ดีมาก)
80 ความโชคร้าย (ห้ามมีเด็ดขาด)
81 การผันแปร (ควรหลีกเลี่ยง)
82 มั่นใจในตัวเอง (ดีพอใช้)
83 มัวเมา (ควรหลีกเลี่ยง)
84 คดีความ (ห้ามมีเด็ดขาด)
85 หายนะ (ห้ามมีเด็ดขาด)
86 ความลุ่มหลง (พอใช้)-ด้านทางโลกจะดีแต่ด้านศีลธรรมจะไม่ค่อยดีครับ 
87 อิทธิพลดี (ดีพอใช้)
88 ปราดเปรื่อง (ดีพอใช้)
89 มานะพยายาม (ดีมาก)
90 ความเจริญ (ดีมาก)
91 โดดเด่น (ดีมาก)
92 พลังการไหล รื่น (ดีพอใช้)
93 แรงผลักดัน (ดีพอใช้)
94 ทันสมัย (ดีพอใช้)
95 สมบรูณ์พร้อม (ดีมาก)
96 รสนิยมดี (ดีพอใช้)
97 กว้าหน้ารุ่งโรจน์ (ดีมาก)
98 ลาภลอย (ดีมาก )
99 ร่ำรวยมั่งคั่ง (ดีมาก)

วิธีดูเลขคู่คือ

ความหมายเลขคู่มงคล ในเบอร์โทรศัพท์ มีทั้งหมด 10 ตัวคือ xxx- 1234567วิธีดูคือ จับเป็นคู่ครับ คือ12-23-34-45-56-67ทั้งหมด 6 คู่ครับ ให้ ทั้งหมด 6 คู่ จะถือว่าดีและมีมงคลมากครับ

***ต้องการเลือกซื้อเบอร์ที่เป็นมงคลทั้งเลขคู่และผลรวมเลขเป็นมงคล  สามารถ กดตรงนี้ได้เลยครับ***

เขียนโดย  https://www.bansim5559.com     และ  https://www.facebook.com/5559bansim

https://www.facebook.com/5559bansim/