เทคนิคการเลือกเบอร์มงคล

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคล

เบอร์มงคล, เทคนิคการเลือกเบอร์มงคล

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคล

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคลแบบง่าย การเลือกเบอร์มงคลให้ได้มีความเป็นมงคลและเข้าใจได้ง่าย โดยแยกเป็น 2 อย่างครับคือเลขคู่และเลขผลรวม

( 1 ) ดูเบอร์ที่มีเลขคู่ที่เป็นมงคลโดยไม่นับ 3ตัวแรก
วิธีดู 091-2345678 ให้ดูเป็น XXX-(23)-(34)-(45)-(56)-(67)-(78)
ให้ดูเลข 6 คู่นี้ให้เป็นคู่มงคล โดยแบ่งกลุ่มเลขคู่มงคลที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ดังนี้

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคลควรดูที่เลขคู่มงคลที่สมควรมีในเบอร์มงคล

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคล

เสริมเสน่์ เสริมความรัก เสริมการงาน เสริมการเงิน

04 ดาวสี่สาร / พุทธ (พอใช้)

05 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พอใช้)

06 ดาวการเงิน / ศุกร์ (พอใช้ )

09 ดาวพระเกตุหนุนนำ (พอใช้)

14 ก้าวหน้า (ดีมาก)

15 โชคการเงิน (ดีมาก)

16 ความสุขุม (ดี)

19 โด่งดัง (ดีมาก )

22 เป็นมิตร (พอใช้)

23 นิยมเชื่อมัน (พอใช้)

24 มั่งคั่ง (ดีมาก)

25 มีความก้าวหน้า (พอใช้)

26 มี เสน่ห์ทางคำพูด (ดี)

28 ใจใหญ่ใจกว้าง (ดี)

29 จินตนาการสูง (ดี)

32 นิยมชื่น ชอบ (พอใช้)

35 ความเข้มแข็ง (ดี)

36 ชีวิตสมหวัง (ดีมาก)

39 โชคการแข่งขัน (ดี)

40 บุกเบิกบริหาร (พอใช้)

41 มั่นคง (ดีมาก)

42 ดาวการเงิน (ดีมาก)

44 ฝีปากดี (ดี)

45 มหาโชค (ดีมาก)

46 ชีวิตสุขสบาย (ดีมาก)

49 เทคโนโลยี (ดี)

50 นักทูต (พอใช้)

51 โชควาสนา (ดีมาก)

52 นารีอุปถัมภ์ (พอใช้)

53 ความอดทน (ดี)

54 ประสบโชค (ดีมาก)

55 เจริญมั่นคง (ดีมาก)

56 รุ่งเรื่อง (ดีมาก)

59สมบูรณ์พูนสุข (ดีมาก)

60 ช่วยเหลือสนับสนุน (พอใช้)

61 รอบคอบ (ดี)

62 ได้ดีเพราะปาก (ดี)

63 สดชื่นแจ่มใส (ดีมาก)

64 ชีวิตราบรื่น (ดีมาก)

65 สมปรารถนา (ดีมาก )

66 เป็นที่รัก (ดี)

69 การเงินสะพัด (ดี)

78 บริวารมาก (ดี )

79 โภคทรัพย์ (ดี)

82 มั่นใจในตัวเอง (ดี)

87 อิทธิพลดี (ดี)

88 ปราดเปรื่อง (ดี)

89 มานะพยายาม (ดี)

90 ความเจริญ (พอใช้)

91 โดดเด่น (ดีมาก)

92 พลังการไหล รื่น (ดี)

93 แรงผลักดัน (ดี)

94 ทันสมัย (ดี)

95 สมบูรณ์พร้อม (ดีมาก)

96 รสนิยมดี (ดี)

97 กว้าหน้ารุ่งโรจน์ (ดี)

98 ลาภลอย (ดี)

99 ร่ำรวยมั่งคั่ง (ดีมาก)

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคลให้ดูที่เลขคู่ ที่ไม่มีความเป็นมงคลและไม่สมควรมีในเบอร์โทรศัพท์

เบอร์มงคล

01 ระทมขมขื่น (ห้ามมีเด็ดขาด)

02 ดาวคู่ใจอ่อน (ควรหลีกเลี่ยง)

03 การต่อสู้ (ควรหลีกเลี่ยง)

07 บาปเคราะห์ (ห้ามมีเด็ดขาด)

08 ลุ่มหลงมัวเมา (ห้ามมีเด็ดขาด)

10 มรสุมฉับพลัน (ห้ามมีเด็ดขาด)

11 ต้นดีปลายร้าย (ควรหลีกเลี่ยง)

12 มรสุมชีวิต (ควรหลีก เลี่ยง)

13 ชีวิตล้มเหลว (ห้ามมีเด็ดขาด)

17 เจ้าระเบียบ (ควรหลีกเลี่ยง)

18 ผันแปร (ควรหลีกเลี่ยง)

20 ความทะเยอทะยาน (ควรหลีกเลี่ยง)

21 ความแปรปรวน (ควรหลีกเลี่ยง)

27 ปัญหาการเงิน (ห้ามมีเด็ดขาด)

30 ความผันผวน (ควรหลีกเลี่ยง)

31 ทุกข์อุปสรรค (ห้ามมีเด็ดขาด)

33 โมหะ (ห้ามมีเด็ดขาด)

34 ความขัดแย้ง (ควรหลีกเลี่ยง)

37 ความสูญเสีย (ห้ามมีเด็ดขาด)

38 ลุ่มหลง (ควรหลีกเลี่ยง)

43 ขุ่นเคือง (ควรหลีกเลี่ยง)

47 เหนื่อยเปล่า (ควรหลีกเลี่ยง)

48 อบายมุข (ห้ามมีเด็ดขาด)

57 ดื้อรั้น (ควรหลีกเลี่ยง)

58 เห็นกงจักรเป็นดอกบัว(ห้ามใช้เด็ดขาด)

67 ความตกต่ำ (ห้ามมีเด็ดขาด)

68 ความโลกีย์ (ควรหลีกเลี่ยง)

70 ความเก็บกด (ห้ามมีเด็ดขาด)

72 ปัญหาบริวาร ( ห้ามมีเด็ดขาด)

71 จริงจัง (ควรหลีกเลี่ยง)

73 การสูญเสีย (ห้ามมีเด็ดขาด)

74 อุปสรรค (ควรหลีกเลี่ยง)

75 เจ้าทิฐิ (ควรหลีกเลี่ยง)

76 ความแตกแยก (ห้ามมีเด็ดขาด)

77 ความกดดัน (ห้ามมีเด็ดขาด)

80 ความโชคร้าย (ห้ามมีเด็ดขาด)

81 การผันแปร (ควรหลีกเลี่ยง)

83 มัวเมา (ควรหลีกเลี่ยง)

84 คดีความ (ห้ามมีเด็ดขาด)

85 หายนะ (ห้ามมีเด็ดขาด)

86 ความลุ่มหลง (ควรหลีกเลี่ยง)

( 2 ) ให้ดูผลรวมเลขให้เป็นมงคล

เบอร์มงคล

ผลรวมเลขเป็นผลกระทบภายนอกของเบอร์ มีผลในทางชี้นำทิศทางของเบอร์นั้นๆ ว่าจะทำให้เบอร์นั้นส่งผลหรือประสิทธิภาพของตัวเลขได้เต็มที่เพียงใด ดั้นนั้นเบอร์มงคลที่ดีที่สุดควรจะต้องมีผลรวมที่เป็นมงคลด้วยครับ
วิธีดูผลรวมเลขในเบอร์มงคล เช่น 089-1234567 นำไปบวกกัน 8+9+1+2+3+4+5+6+7= 45“(ตัวอย่าง)”

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคลผลรวมเลข(ที่ควรใช้)ในเบอร์มงคล

ผลรวม(32)เสน่ห์แรง
ผลรวม(36)ความรักสุขสมหวัง
ผลรวม(40)บุกเบิกบริหาร
ผลรวม(41)พลังมหาจักรวาล
ผลรวม(42)มั่งคั่งและมีเสน่ห์
ผลรวม(44)ดวงอุปถัมภ์
ผลรวม(45)เทพีแห่งโชค
ผลรวม(46)ชีวิตราบรื่นและสุขสบาย
ผลรวม(50)ก้าวหน้าสำเร็จ
ผลรวม(51)มีโชคเรื่องการเงิน
ผลรวม(54)มหาราชาแห่งโชค
ผลรวม(55)เจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง
ผลรวม(56)เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
ผลรวม(59)ยอดรหัสแห่งชีวิต
ผลรวม(60) มั่งคั่งร่ำรวย
ผลรวม(63)ความรัก ความสมหวัง ความสำเร็จ
ผลรวม(64)ชีวิตพบกับความสำเร็จ
ผลรวม(65)คู่ทรัพย์คู่โชค
ผลรวม(69)ดวงอุปถัมภ์ค้ำจุน

เทคนิคการเลือกเบอร์มงคลผลรวมเลขที่(ไม่ควรใช้)ในเบอร์มงคล
ผลรวม(27)ผู้สูญเสีย
ผลรวม(28)พลังแห่งความแปรปรวน
ผลรวม(29)พลังความรุนแรง
ผลรวม(30)ถอยหลังเข้าคลอง
ผลรวม(31)ทุกข์ซ้ำซาก
ผลรวม(33)พลังความฉุนเฉียวเร้าร้อน
ผลรวม(34)พลังแห่งความรอบรู้ครุ่นคิด
ผลรวม(35)พลังแห่งคุณ และโทษ
ผลรวม(37)ผู้สูญสิ้น
ผลรวม(38)ความล้มเหลวที่ไม่อาจหยุดยั้ง
ผลรวม(39)ที่รองรับอารมณ์
ผลรวม(43)พลังวิปริต
ผลรวม(47)ชีวิตที่ต้องเหนื่อยเปล่า
ผลรวม(48)สิ่งยั่วยวน
ผลรวม(49)ทุกข์ซ้ำซาก
ผลรวม(52)อุปสรรคที่ต้องเจอ
ผลรวม(53)การถูกเบียดบัง
ผลรวม(57)ความดื้อดึง
ผลรวม(58)เส้นทางชีวิตที่ผิดพลาด
ผลรวม(61)ความพ่ายแพ้
ผลรวม(62)อำนาจมืด
ผลรวม(66)ลุ่มหลง
ผลรวม(67)บ้านแตกสาแหรกขาด
ผลรวม(68)ผู้ประพฤติผิดศีลธรรม
ผลรวม(70)ความเหี้ยมโหด
ผลรวม(71)ถูกจำกัดอำนาจ
ผลรวม(72)ความวุ่นวาย
ต้องการหาเทคนิคการเลือกเบอร์มงคลเพิ่มเติ่มเข้าไปอ่านความหมายผลรวมเลขเพิ่มเติมได้ที่  www.bansim5559.com/ผลรวมเลขที่เป็นมงคลและผลรวมเลขที่ไม่เป็นมงคล

***ต้องการเลือกซื้อเบอร์ที่เป็นมงคลทั้งเลขคู่และผลรวมเลขเป็นมงคล  สามารถ กดตรงนี้ได้เลยครับ***

เขียนโดย  https://www.bansim5559.com     และ  https://www.facebook.com/5559bansim  ไลน์@bansim5559

https://www.facebook.com/5559bansim/