เบอร์มงคลกับเลขตอง

ความหมายเลข ตอง 999 888 666 555 444 222

เลขตรง

             โดยปรกติแล้วเบอร์มงคลกับเลขตอง ให้ดูตัวเลขเป็นคู่  โดยจะดูเป็นคู่ๆ เหมือนกับคู่เลขมงคลอื่นครับ  เช่น  091-2345678 ให้ดูเป็น XXX-(23)-(34)-(45)-(56)-(67)-(78)   และ จะให้มงคล สูงสุด ควรมีผลรวมเลข ที่เป็นมงคลด้วยครับ  วิธี ดูผลรวมเลข คือ 0912345678  ให้บวกกันเป็น  9 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 4 + 8 = 45  แบบนี้ครับ  ส่วนเลขตองที่จะมีความลึกซึ่ง ที่มากไปกว่านั้น คือ ให้ดูกลุ่มตัวเลข 3  ซึ่ง เป็นกลุ่มตัวเลข ที่มีความหมายพิเศษ  เช่น  456 กลุ่มตัวเลขเศรษฐี   289 กลุ่มตัวเลขหงส์  789 กลุ่มตัวเลขมังกร 645 กลุ่มตัวเลขเพิ่มทรัพย์ 426 กลุ่มตัวเลขปากเรียกทรัพย์ 539 กลุ่มตัวเลขกระตุ้นทรพัย์  และ อื่นๆอีกมากมาย

          แต่ ในบทความนี้ ผลจะอธิบายถึง ความหมายของกลุ่มตัวเลข ที่เรียกกันว่า เลขตอง หรือ เบอร์ตอง ในความหมายทางเบอร์มงคล ที่มีความหมายที่ พิเศษ และ แตกต่างจากเบอร์ ที่เป็นตัวเลขคู่ ว่ามีอย่างไรบ้าง   ความหมายตัวเลขตอง เบอร์ตอง นั้นไม่ได้แค่สวย และ ดูดีสำหรับผู้ใช้ เท่านั้น  เพราะเบอร์ที่มีตัวเลขตอง จะเป็นเบอร์ที่หาได้ยาก มากกว่าปรกติ   เพราะเป็นที่ต้องการ ไม่ใช้แต่คนที่ชอบในเบอร์มงคลแต่  คนที่เล่น เบอร์สวย ก็ยังตั้งการเลขตองด้วย  เลขตอง เป็นเลขที่ส่งเสริมทำให้ผู้ใช้ มีความพิเศษในด้าน เพิ่ม อำนาจ วาสนา  บารมี  เพราะ เนื่องจากเบอร์ตอง จะทำมาขายในรูปแบบ เบอร์พิเศษ โปรโมชั่นที่แพง แต่ ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีคนตามหา เพื่อให้ได้ครอบครอง เราลองมาดูความหมาย ของตัวเลขตองกันนะครับ ว่ามีความหมาย ว่าอย่างไรกันบาง   

ความหมายเลขตอง

000-โรคภัย
เป็นกลุ่มตัวเลข ที่ส่งผลถึงสุขภาพผู้ใช้   เนื่องจาก เลขกลุ่มนี้บ่งบอกถึงความชำรุด เสียหาย ทำให้ความชำรุด เสียหาย นี้ส่งผลให้  เป็นโรคภัยเรื้อรัง  ร้ายแรงไม่รู้จักหาย    ส่วนพลังในด้านดี ของกลุ่มตัวเลขนี้ ทำให้เป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม เอาชนะอุปสรรคได้อย่างประหลาด มีหัวคิดริเริ่ม เข้าถึงในศาสตร์ลี้ลับได้ง่าย มีบุคลิกภาพ ที่เป็นพิเศษ เฉพาะตัว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นกลุ่ตัวเลขที่ผม ไม่แนะนำให้ใช้ครับ

111-ทะเยอทะยาน

 เป็นกลุ่มตัวเลข  เจ้านายชอบมีอิทธิพลเหนือคนอื่น มีความเป็นผู้นำสูง  มั่นใจในตัวเอง  รักศักดิ์ศรี   แต่จะใจร้อน   ไม่รอบคอบ   ทำคุณคนไม่ขึ้น   ทำอะไรมักจะดีแต่ตอนต้น  สุดท้ายก็ล้มเหลวเป็นกลุ่มตัวเลข ที่ผมไม่แนะนำให้ใช้ครับ

222-บุญหล่นทับ

 เป็นกลุ่มตัวเลข ที่ส่งผลถึงอุปนิสัยส่วนตัว ทำให้อ่อนโยน อ่อนหวาน นุ่มนวล หาเงินคล่อง หาเงินเก่ง ดวงจะโชคลาภ อาจจะร่ำรวย หรือ เด่นดังอย่างไม่คาดคิด จะได้ดีมีสุข เพราะโชคดีมากกว่า ที่จะสร้างมาด้วยตนเอง กลุ่มตัวเลขนี้จะสามารถสร้างแรงดึงดูดเพศตรงข้ามได้มาก แนะนำว่ากลุ่มตัวเลขนี้ควรใช้กับ (แต่เหมาะกับ ผู้หญิง หรือ ชายอ่อนโยน) เท่านั้นครับ

333-เจ้าอารมณ์

เป็นกลุ่มตัวเลข ที่ส่งผลถึงอุปนิสัยส่วนตัว จะมีอารมณ์ฉุนเฉียว อย่างรุนแรง ทำอะไรมักเอาแต่ใจตนเอง ทำให้มีปาเสียง ทะเลาะวิวาท และ อุบัติเหตุตามมา ด้านการงานมีความขยันพากเพียร อดทน แต่มักต้องเหนื่อยไปทุกๆเรื่อง ต้องทำให้เจอกับอุปสรรคมากมาย ถือว่า เป็นกลุ่มเลยที่เหนื่อยที่สุดก็ว่าได้ครับ ผมไม่แนะนำให้ใช้ครับ

444-ปากเรียกทรัพทย์

เป็นกลุ่มตัวเลขที่ ส่งเสริมทางด้าน การเจรจาเป็นเลิศ พูดจาหนักแน่น น่าเชื่อถือ ติดต่อสื่อสารในด้านการงาน จะประสบความสำเร็จอย่างสูง มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ ปากเรียกทรัพย์ได้ รู้จักพลิกแพลงเรื่องต่างๆด้วยคำพูด แก้ผิดเป็นถูกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ชีวิตจะได้เพราะปาก ถ้าเป็นเรื่องได้ดี เพราะปากแล้วต้องกลุ่มตัวเลขนี้เท่านั้นครับ แนะนำว่า CallCenter อาชีพเซล นักพูด ค้าขาย หรืออาชีพอื่นใดที่ต้องใช้การติอต่อสื่อสารโดยการพูแล้ว แนะนำว่าใช้เลขกลุ่มนี้จะเหมาะสมกับท่านครับ

555-พลังแห่งความสมบูรณ์พูนสุข

เป็นกลุ่มตัวเลขที่ ส่งเสริมทางด้าน การเจรจาเป็นเลิศ พูดจาหนักแน่น น่าเชื่อถือ ติดต่อสื่อสารในด้านการงาน จะประสบความสำเร็จอย่างสูง มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ ปากเรียกทรัพย์ได้ รู้จักพลิกแพลงเรื่องต่างๆด้วยคำพูด แก้ผิดเป็นถูกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ชีวิตจะได้เพราะปาก ถ้าเป็นเรื่องได้ดี เพราะปากแล้วต้องกลุ่มตัวเลขนี้เท่านั้นครับ แนะนำว่า CallCenter อาชีพเซล นักพูด ค้าขาย หรืออาชีพอื่นใดที่ต้องใช้การติอต่อสื่อสารโดยการพูแล้ว แนะนำว่าใช้เลขกลุ่มนี้จะเหมาะสมกับท่านครับ

666-ความมั่งคั่งแห่งการเงิน

เป็นกลุ่มดาวศุกร์ซ่อนกัน ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งการเงินเมื่อซ่อนกันหลายดวงและอยู่ในแนวระนาบเดียวกันทำให้มีความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน เรื่องเงินๆทอง จะสามารถหาได้โดยง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ มีโชคมีลาภไม่ขาด เรื่องการเงินจะสามารถหามาได้โดยง่าย ถ้าเป็นเรื่องเงินๆทองแล้วกลุ่มนี้ดีที่สุดครับ ผมแนะนำว่าเรื่องการเงินตอง666ดีแน่นอนครับ

777-ทุกข์แล้วทุกข์อีก

เป็นกลุ่มเลขที่อันตรายมาก มีทุกข์ มีความเก็บกด มีอำนาจเร้นลับ มีอำนาจมืด โรคภัยที่ร้ายแรง การอัตะวิบากกรรม การถูกคุมขัง ถูกปล้น จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาอย่างมากมาย ส่งผลถึงทางด้านสุขภาพร่างกาย โรคภัยเรือรัง ถือเป็นกลุ่มตัวเลขที่เลวร้ายที่สุดครับ ผมแนะนำว่าควรหนี้ออกห่างจากตอง777ครับ

888-อำนาจ วาสนา บารมี

              กลุ่มเลขที่ทำให้ มีทั้งอำนาจ วาสนา บารมี เป็นคนปราดเปรื่อง เก่งในทุกๆด้าน ความมั่นคงในชีวิตสูง ทำอะไรดีได้ผลเกินคาด มีความหน้าเกรงคราม เป็นที่เคารพนับถือ  นับหน้าถือตา ดวงแข็ง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย มีดวงชะตาที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโต  มีโชคลาภแบบฟลุค ๆ เสมอ ถือเป็นกลุ่มตัวเลขที่ดวงชะตาแข็งที่สุดครับ ผมแนะนำว่าเลขตอง888 ใช้ได้แต่ควรใช้อยา่งระวังและเข้าใจครับ

999-ผู้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน

                เป็นกลุ่มตัวเลขมงคลที่ถือได้ว่าดีที่สุด  มงคลที่สุด ทำให้ได้ความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์ ได้พลังจากความเร้นลับในจักรวาลให้การช่วยเหลือ ทำให้ทุกสิ่งอย่างที่ทำมีความสำเร็จได้แบบก้าว มีฐานะ มั่งคั่ง ร่ำรวยได้เร็วแบบปาฏิหาริย์ จะมีทั้งวาสนาและบารมีสูง ผมถือว่าตอง999ดีที่สุดครับ

   ความหมาย เบอร์ตอง เลขตอง ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านดูเป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้นในการที่จะหาตัวเลขให้ได้ตามความต้องการของตัวท่านเอง เลขไหนไม่ดีก็ควรหลีกเลี่ยง เลขไหนดีควรใช้ก็ตัดสิ้นใจกันนะครับ

***ต้องการเลือกซื้อเบอร์มงคลเลขตอง  สามารถ กดตรงนี้ได้เลยครับ***

เขียนโดย    https://bansim5559.com     และ   https://www.facebook.com/5559bansim

https://www.facebook.com/5559bansim/