เบอร์สวยราคาถูก

เบอร์สวยราคาถูก ราคาเริ่มต้น 299 มีทุกค่าย

เบอร์สวยยราคาถูก มีทุกค่ายให้เลือก DTAC ดีแทค TRUE ทรู AIS เอไอเอส พลังแห่งตัวเลขที่จะนำพาโชคชะตาดีๆ มาสู่ชีวิตคุณ เลขหงส์ เลขมังกร เลขตอง หรือเลขคัดพิเศษสำหรับคุณ

เบอร์สวยราคาถูกทุกเบอร์ย้ายได้ ทุกเครือข่ายตามประกาศ “กชทช.”

เบอร์สวยราคาถูกเริ่มต้นที่ 499 บาท   เท่านั้นครับ

เบอร์สวยราคาถูก DTAC ดีแทค /TRUE ทรู/ AIS เอไอเอส

080-5253249

080-9915141

090-9539666

080-362-5151

วิธีการดูเบอร์สวย

มีหลายคนชอบใช้ เบอร์สวย เพราะมีเป็นเลขซ้ำ เลขเรียง เบอร์ตอง ซึ่งจดจำได้ง่าย ราคาในการประมูลตัวเลขเหล่านี้ค่อนข้างจะสูงเป็นพิเศษ เนื่องจากได้รับความชอบเป็นทุ่น แต่สำหรับใครที่อยากได้เบอร์สวยแต่ก็ต้องการความเป็นมงคลเข้ามาด้วย ก็จะมีวิธีการดูและหาแตกต่างหันออกไปตาม วันเดือนปีเกิดของคนนั้น

แนะนำเบอร์สวยราคาถูก

DTACTRUEAIS
096-9545514
ราคา 19,999 บาท (ลทบ)
080-8944419
ราคา 1,999
080-5155-199
ราคา  5,999
080-9915141
ราคา 5,999 บาท (ลทบ)
082-1915542
ราคา 1,999
080-5244165
ราคา  999
083-4499546
ราคา 5,999 บาท (ลทบ)
080-6355525
ราคา 499
080-4455516
ราคา 1,999
0959141914
ราคา 19,999 บาท (ลทบ)
090-9539-666
ราคา 9,999 
088-1519591
ราคา  3,999 
0929-5151-65
ราคา 9,999 
087-555-4459
ราคา  1,999 
0-929-514-544
ราคา 5,999 
090-5289914
ราคา  1,999
093-14141-59
ราคา 9,999 
080-5253249
ราคา  199
080-1544462
ราคา 999 
080-5244628
ราคา  399
082-7966932
ราคา 499
091-8914669
ราคา  499 
0944152428
ราคา  399
094-8255946
ราคา  299
090-5141463
ราคา  5,999 
098-539-2525
ราคา 1,999 
091-8955541
ราคา  2,999
0944641542
ราคา  9,999 
098-5915541
ราคา 5,999 
0944595164
ราคา  5,999 
061-559-3545
ราคา 5,999 
0-944-199-551
ราคา  5,999 
0624195164
ราคา 2,999 
09-4515-9519 
ราคา 15,999 
0624195191
ราคา 9,999 
0944614654 
ราคา  5,999 
062-545-1561
ราคา 9,999 
09444-53919 
ราคา  1,999 
062-545-1591
ราคา 5,999 
09-456-39155
ราคา  9,999 
0624459598
ราคา 9,999 
09-4645-4656
ราคา  39,999 
0649659559
ราคา 9,999 
094495 2898
ราคา  1,999 
062-519-5159
ราคา 9,999 
09-464646-35
ราคา  9,999 
063-1699987
ราคา 1,999 
09494-66636 
ราคา  2,999 
0-949-645-424
ราคา  5,999 
0949191941 
ราคา  5,999 
 094-936-4499
ราคา  5,999 
0635491555
ราคา 29,999 
0949195146
ราคา  9,999 
0989453-289 (หงส์)
ราคา 5,999 
0949141591 
ราคา  9,999 
080-6287926  (มังกร)
ราคา 3,999 
099-141-6364
ราคา  9,999 
080-6287916 (มังกร)
ราคา 2,999 
09-9191-4154 
ราคา 29,999 
080-6287899  (มังกร)
ราคา 19,999 
0991595645
ราคา  39,999 
09-2662-8916 (หงส์)
ราคา 2,999 
0991536546 
ราคา  19,999 
0656289395 (หงส์)
ราคา 9,999 
0991541459
ราคา  29,999 
0656289466 (หงส์)
ราคา 9,999 
0993515195
ราคา  19,999 
09-28789-428  (พญามังกร)
ราคา 9,999 
099-262-5419
ราคา  999
09–28789-464 (พญามังกร)
ราคา 39,999 
06-1951-4499
ราคา  5,999 
061-8915936 
ราคา  1,999 
0626-145645
ราคา  5,999 
0-626-145-159
ราคา  9,999 
06-2636-5591
ราคา  9,999 
062-7988894
ราคา 499 
063-361-6969
ราคา  2,999 
063-369-4466 
ราคา  5,999 
0632978265 
ราคา  5,999 
063-3645956
ราคา  9,999 
063-4451464
ราคา  2,999 
063-4595142
ราคา  9,999 
063-4655441 
ราคา  5,999 
063-4565198
ราคา  9,999 
063-3946251
ราคา  399
063-3946255
ราคา  399
094-8914-666  
ราคา  9,999 
080-5492898 (หงส์)
ราคา  5,999 
094-8297891(มังกร)
ราคา  9,999 
061-8789-523 (หงส์)
ราคา  399 
061-8789-251 (มังกร)
ราคา  999 
061-9789944 (มังกร)
ราคา  19,999 
0626915289 (หงส์)
ราคา  1,999 
063-4987965 (มังกร)
ราคา  9,999 

เบอร์มงคล – หงส์ – มังกร (เลขศาสตร์)

090-3289941

063-2542892

063-32892-56

DTACTRUEAIS
0635289651
ราคา 6,500

063-2542892
ราคา 1,999 
080-4492891
ราคา  9,999
080-3628991
ราคา 9,999 บาท (ลทบ)
080-6146289
ราคา 19,999 
061-8795441
ราคา  9,999
082-5151-978
ราคา 5,500 บาท (ลทบ)
0656289414
ราคา 19,999 
061-3916289
ราคา 9,999
080-6166289
ราคา 9,999 
080-5454-289
ราคา  65,000
080-3978951
ราคา 29,999 บาท (ลทบ)
080-9232895
ราคา 9,999 
0826289519
ราคา 39,999 บาท (ลทบ)
0823928923
ราคา  6,500
0826428956
ราคา 99,999 บาท (ลทบ)
063-254-2879
ราคา 19,999 
0826466289
ราคา 29,999 บาท (ลทบ)
0656289442
ราคา 19,999 
0906628928
ราคา  9,999
0656289424
ราคา 19,999 
062-7928925
ราคา  950
0649142898
ราคา 19,999 บาท (ลทบ)
0656289451
ราคา 39,999 
063-3649289
ราคา  19,999
0639492891
ราคา 9,999 บาท (ลทบ)
0656289514
ราคา 65,000
091-9789-232
ราคา  9,999
080-2978944
ราคา 9,999 บาท (ลทบ)
0656289541
ราคา 65,000
094-8795161
ราคา  9,999 
064-3978914
ราคา 29,999 บาท (ลทบ)
0-928289-615
ราคา 19,999 
061-8793916
ราคา  9,999 
065-8791645
ราคา 9,999 บาท (ลทบ)
098-4163289
ราคา 19,999 
061-879-6616
ราคา  6,500
0656289446
ราคา 15,999 
061-8789-452
ราคา  6,500
0836197893
ราคา 9,999 บาท (ลทบ)
0656289464
ราคา 19,999 
0946399987
ราคา  59,999
095-2895962
ราคา 65,999 บาท (ลทบ)
0656289491
ราคา 15,999 
063-4498791
ราคา  9,999
08-3236-9879
ราคา 59,999 บาท (ลทบ)
080-6289198
ราคา 9,999 
064-4199289
ราคา  29,999
083-7896923
ราคา 29,999 บาท (ลทบ)
090-328-9398
ราคา 2,999 
094-879-5516
ราคา  9,999
083-7879914
ราคา 9,999 บาท (ลทบ)
061-1928978
ราคา 9,999 
0919628982
ราคา  29,999
098-4628914
ราคา 19,999 
0949289661
ราคา  19,999
064-8978932
ราคา 9,999 บาท (ลทบ)
090-2969289
ราคา 9,999 
0919628991
ราคา  19,999
097-1987936
ราคา 9,999 บาท (ลทบ)
098-3628963
ราคา 19,999 
0993289464
ราคา  15,999
095-2899791
ราคา 19,999 บาท (ลทบ)
0656289495
ราคา 19,999 
094-328-9992
ราคา  19,999 
0639789791
ราคา 19,999 บาท (ลทบ)
093-1598289
ราคา 39,999  
064-2929-878
ราคา  9,999
0968789193
ราคา 19,999 บาท (ลทบ)
080-5497896
ราคา  9,999
088-6159878
ราคา 6,500 บาท (ลทบ)
063-7897941
ราคา 39,999  
063-4928789
ราคา  39,999
0969192879
ราคา 5,000 บาท (ลทบ)
088-6242898
ราคา 39,999  
099-4519-289
ราคา  65,999
083-7895546
ราคา 199,999  
061-879-2999
ราคา  39,999
09328-999-51
ราคา 99,999  
061-879-2999
ราคา  39,999
092-2878919
ราคา 39,999  
090-5497895
ราคา  65,999
098-5928914
ราคา 39,999  
0944639879
ราคา  9,999
083-7946289
ราคา 9,999  
094-8249789
ราคา  9,999
080-6289959
ราคา 29,999  
0993987942
ราคา  9,999
0979428962
ราคา 9,999  
085-828-9992
ราคา  19,999
09328-999-16
ราคา 29,999  
0949978941
ราคา  59,999
0994289963
ราคา 99,999  
094-7978919
ราคา  19,999
09328-999-19
ราคา 99,999  
064-7897928
ราคา 99,999  
083-4498789
ราคา 39,999  
0635989789
ราคา 65,000  
096-7969289
ราคา 9,999  
0986197898
ราคา 45,000  

ทำไมเบอร์สวย ราคาแพง

เป็นยุคที่หลายคนนั้นตั้งคำถามกันอยู่ในใจ ทำไมเบอร์สวยพวกนี้ราคาแพงจัง เค้าไปหาซื้อมาจากไหนกันแน่นะ

ความจริงแล้วคนธรรมดาทั่วไปไม่จำเป็นต้องตามล่าหาเบอร์สวยเหล่านี้ก็ได้ แต่สำหรับเหล่านักธุรกิจแล้ว การที่ใช้เบอร์สวย เบอร์เรียง หรือเบอร์ตองนั้นช่วยให้ลูกค้าของพวกเค้าทั้งหลายสามารถจดจำเบอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะอาวุฒิในการขายของเรานั้น ต้องผ่านการโทรนั้นเอง

ด้วยความต้องการที่สูง แต่เบอร์มีค่อนข้างจำกัด หาได้ยากจึงทำให้เบอร์สวยมีราคาที่สูงนั้นเอง นอกจากคนที่หาเบอร์มาปล่อยประมูลเอง ทางค่ายซิมยักษ์ใหญ่ทั้ง 3 ค่ายในบ้านเราเองก็ขายเบอร์เหล่านี้ในราคาที่สูงเช่นเดียวกัน

ช่องทางติดต่อบ้านซิม และสอบถามปัญหา

Call

ติดต่อ . 0-95-44-99-546

Social Media

ช่องทางการติดต่อสอบถามการให้บริการ ผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย LINE และ FACEBOOK

ช่องทางการนัดรับสินค้า

ตลาด อ.กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
เวลา ในการนัดรับสินค้า ตั้งแต่ 9.00น-19.59น. ของทุกวันไม่มีวันหยุด

ช่องทางการการซื้อ-ขายเบอร์มงคล

ไม่มีเก็บเงินปลายทาง แต่สามารถนัดรับสินค้าได้
โอนเงินผ่านธนาคาร บัญชี สมศักดิ์ ชาตะวนิช ทุกบัญชี เท่านั้น !!!

ธนาคารกรุงเทพ

204-4-29852-5

สาขากระทุ่มแบน

ธนาคารไทยพาณิชย์

929-2-16838-3

สาขาโพธิ์แจ้

ธนาคารกรุงไทย

696-0-10589-7

สาขา ถ.เศรษฐกิจ1

ธนาคารกสิกรไทย

495-2-05408-8

สาขากระทุ่มแบน

ตรวจสอบสถานะ EMS

-กรุงเทพฯและปริมณฑล 1 วัน
-ต่างจังหวัด ไม่เกิน 3 วัน