เลขเพิ่มทรัพย์

เลขเพิ่มทรัพย์

"<yoastmark

เบอร์มงคล ชุดกลุ่มตัวเลข เพิ่มทรัพย์

กลุ่มตัวเลข  546  และ 645

                    เบอร์มงคลชุดนี้เป็นกลุ่มตัวเลขที่เสริมดวงในด้าน  เจรจาค้าขายดี  และ เสริมดวงในการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน    ในกลุ่มนี้ผมขอเรียกว่าเบอร์มงคล-เลขเพิ่มทรัพย์   เนื่องด้วยในด้านความหมายของตัวเลขนี้มีพลังส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทรัพย์สินและเงินทองเพิ่มขึ้น  ดั้งนั้นคำว่าเพิ่มทรัพย์นี้ถือได้ว่าเป็น นิยามในความหมายของกลุ่มเลข 645 และ 546  ได้เหมาะสมมากที่สุดครับ         เบอร์มงคล-เลขเพิ่มทรัพย์นี้เป็น ชุดกลุ่มตัวเลขที่มีพลังสูงมากๆในทางด้านการค้าและด้านการบริหารจัดการ  พลังของตัวเลข จะมีผลในด้านการเงิน ทำให้ท่านผู้ใช้เพิ่มทรัพย์ ของท่านที่มีได้นี้  จะส่งผลให้ผู้ใช้เลขกลุ่มนี้ดั้งนี้

  1. ปากเพิ่มทรัพย์ได้

          -เลขเพิ่มทรัพย์นี้ พลังของตัวเลขทางด้านการเจรจา  เสริมในมีวาทศิลป์  พูดจาโน้มน้าวจิตใจ  ดึงดูดจิตใจผู้อื่นได้   ผู้อื่นที่ได้สนทนาด้วยหรือได้ฟังการอธิบาย   จะมีแรงดึงดูดให้ผู้อื่นคล้อยตามได้   ด้วยเพราะกลุ่มเลขเพิ่มทรัพย์ 645 และ 546  แยกได้ 64-46 และ 54-45  ทั้ง 2คู่นี้ มีพลังในด้านการเจรจาต่อรองอยู่แล้ง  เมื่อเลข2คู่เจรจานี้มาจับกลุ่มกันทำให้มีผลให้เลขมีผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ

  1. บริหารเพิ่มทรัพย์

           -เลขเพิ่มทรัพย์นี้ พลังของตัวเลขนี้จะเสริมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ทั้งในด้านระเบียบ   ระบบ   แบบแผน  และ การจัดการ  ทำให้บุคลากร  งานหรือสิ้นค้าจะได้รับการจัดการให้เป็นระบบส่งผลในด้านความประหยัดและผลกำไรที่มากขึ้น   ด้วยเพราะกลุ่มเลขเพิ่มทรัพย์ 645 และ 546  แยกได้ 64-46 และ 54-45  ทั้ง 2คู่นี้ เป็นเลขที่มีความหมายด้านสติปัญญาที่ดีทั้ง 2 คู่มาจับกลุ่มกันทำให้มีผลให้เลขมีผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ

  1. สุขสบายเพิ่มทรัพย์

           -เลขเพิ่มทรัพย์นี้ พลังของตัวเลขนี้จะเสริมด้าน ความราบรื่นในชีวิต และ หน้าที่การงาน   ทำให้ปราศจากปัญหาและอุปสรรค  หรืออุปสรรค ในด้านต่างๆลดลง  ด้วยเพราะกลุ่มเลขเพิ่มทรัพย์ 645 และ 546  แยกได้ 64-46  คู่นี้เป็นเลขที่ส่งเสริมด้านความราบรื่นไร้อุปสรรคของชีวิต      ส่วน 54-45  เป็นเลขที่ส่งเสริมความสมหวังและความก้าวหน้า   เมื่อทั้ง 2 คู่มาจับกลุ่มกันทำให้มีผลให้เลขมีผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ

***หมายเหตุ   สำคัญ***   ทั้งนี้ต้องให้ดู    การวางตำแหน่งของตัวเลขนี้      ถือว่าสำคัญมากๆครับ    เพื่อให้เบอร์นี้มีผลที่จะเสริมดวงชะตาได้จำเป็นต้องลงตำแหน่งให้เหมาะสม   กับผู้ใช้เบอร์มงคลมากที่สุด    และ     เลขคู่มงคลคู่อื่นที่อยู่ในเบอร์นั้นๆ   ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆด้วยเช่นกันครับ           เพราะเบอร์นั้นจะทำให้เบอร์นั้นส่งผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือเปล่าก็ต้องเป็นไปตาม          กฎพื้นฐาน  *(ไม่มีเลขคู่เสียในเบอร์)*     ของเบอร์มงคลด้วยครับ

                                     ในทุกบทความที่ผมได้เขียนขึ้นมาได้ย้ำอยู่เสมอว่า   สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้เบอร์มงคล   คือ   ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าตัวท่านเองครับ  โดยเบอร์มงคลมีผลต่อดวงชะตา 0ถึง30%  อีก 70%ถึง100%  ขึ้นอยู่กับกรรม    กรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกรรมเก่าตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับ   แต่กรรมในที่นี้  หมายถึง  การกระทำคือทำดีก็ย่อมต้องได้ในสิ่งที่ดี(ถึงมาช้าแต่มาชั่ว)    แต่ในทางกลับกันการทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมได้สิ่งที่ไม่ดีกลับไปเช่นกันครับ    ถึงให้ท่านผู้ที่ใช้เบอร์มงคล เลขเพิ่มทรัพย์  เลขกระตุ้นทรัพย์  เลขเศรษฐี เลขหงส์  หรือ เลขมังกร  แล้วไม่ทำการ ทำงานก็ไม่มีทางมีเงินอย่างแน่นอนครับ   ดั้งนั้นให้ทำในสิ่งที่ดีเป็นสำคัญนะครับ   แล้วให้ถือว่าการใช้เบอร์มงคลเป็นเอาความสบายใจให้กลับตัวเองเพื่อทำให้มีกำลังใจ   มีชีวิตที่คิดบวก+จะได้มีสิ่งที่ดีๆตามที่ตั้งใจในการซื้อเบอร์มงคลมาใช้ครับ     ขอให้ทุกท่านเลือกซื้อและใช้เบอร์มงคลด้วย สติ และ ปัญญาที่เป็นมงคลทุกท่านนะครับ

ต้องการซื้อเบอร์มงคล

ราคาถูกที่สุด และ ดีที่สุดกดตรงนี้เลยครับ

เขียนโดย    https://bansim5559.com     และ  https://www.facebook.com/5559bansim

ติดต่อไลน์

https://www.facebook.com/5559bansim/